dissabte, 6 de febrer de 2010

Cronologia històrica de la llengua catalanaFets històrics
Dates
Fets lingüístics
Presència superficial grega a Catalunya (només a la costa). 600 aC aprox.

Els romans desembarquen a Empúries per combatre els exèrcits cartaginesos. 218 aC La majoria de la població de l'actual territori comença a entrar en contacte amb el llatí.
Estira i arronsa entre francs i àrabs als territoris actualment catalanoparlants de la península Ibèrica. Els primers s’acaben imposant a tota la Catalunya Vella s. VIII- s.IX


Final s. IX Textos llatins molt catalanitzats.

813 Concili de Tours: hom recomana traduir les homilies "in rusticam Romanam linguam".
Formació de l’entitat política independent i presa de consciència de la identitat col·lectiva entre tots els comtats catalans. Final s. IX – s.X


s. XII Inici a Catalunya de la literatura trobadoresca en occità.

Mitjan s. XII Fragments en català d'una traducció del Forum Iudicum.

Final s. XII Homilies d'Organyà.
Expansió territorial, que es concreta cap al sud i cap a la mediterrània, frustrant-se cap al nord. s.XII – s.XIV
 La major part dels territoris conquerits són repoblats per catalans, fent que es comenci a parlar català en aquestes zones.
(1232) Neix Ramon Llull, el primer autor europeu que escriu en una llengua romànica, i no en llatí, obres filosòfiques, científiques, etc.

s. XIV - s. XV Ús del català a la Cancelleria reial.
Plenitud de la literatura en català (Bernat metge, Ausiàs March, Joanot Martorell, etc.).
Amb l’extinció de la dinastia de la casa de Barcelona comença la decadència política dels regnes catalans, que conduirà també a l’econòmica i social. s.XV-s.XVII

Decrets de Nova Planta, després de la guerra de Successió (1700-1714). 1715-1716 Informació secreta d'alguns aspectes que han de tenir presents els corregidors al Principat de Catalunya.

1768 "Real Cédula para que en todo el Reyno se actue y enseñe en lengua castellana".

1833 Es publica a la revista El Vapor l'oda "La Pàtria", de Bonaventura Carles Aribau.
Inici del catalanisme polític. Final s.XIX-Inici s.XX Renaixença cultural: Pompeu Fabra (1868-1848) publica la seva primera gramàtica, Ensayo para una gramática de catalán moderno; se celebra a Barcelona el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906); creació de l'IEC (1907), per Prat de la Riba, que promourà la normativització del català.
Aprovació de l'Estatut de Catalunya per gairebé el 100% dels votants. 1932 Cooficialitat del català i del castellà a Catalunya. / Apareix el primer volum del DCVB.
(18 de juliol) Alçament militar contra la República i inici de la guerra civil. 1936

Dictadura del general Franco, fins la seva mort. 1939-1975 Inici d'una repressió política duríssima contra la llengua i la cultura catalanes.

1976 Apareix el diari Avui.
Constitució democràtica a Espanya –preveu la cooficialitat de llengües pròpies. 1978 Creació d'Acció Cultural del País Valencià. / Decrets pels quals s'incorpora el català al sistema d'ensenyament a Catalunya, a les Illes i al País Valencià.
Estatut d'autonomia de Catalunya. 1979 "Manifest" de la revista Els Marges.
Estatuts d'autonomia de les Illes Balears i d'Aragó. 1983 Llei de normalització lingüística a Catalunya. / Comença a emetre TV3, Televisió de Catalunya. / Llei d'ús i ensenyament del Valencià.

1986 Llei de normalització lingüística de les Illes Balears./ II Congrés Internacional de la Llengua catalana.

1992 Decrets que prescriuen que el català ha de ser la llengua d'aprenentatge en l'educació primària i secundària a Catalunya.
Primera Constitució democràtica d'Andorra i ingrés d'aquest estat en l'ONU. 1993


1998 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística ("nova llei de normalització lingüística"), a Catalunya.

2000 Entra en vigor a Andorra la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.